26okt

Čistenie striech

Čistíme akékoľvek výrazné znečistenie. Nánosy v rohoch strechy aj na celom strešnom povrchu, mach, lístie, prach, zelený porast, vtáčí trus.

Tiež si poradíme s upchatými odkvapy a zvody, ktoré zvyšujú zaťaženie strechy. Machové porasty zadržujú vodu a zaťažujú strešnú konštrukciu, rastliny a pleseň predstavujú riziko aj pre fasádu a dlažbu okolo domu. Objednať si môžete čistenia ihneď, alebo mimo sezóny so zľavou.